Read the news in 14 different languages


Home » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » «Δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται το βάρος του προσφυγικού μόνο 8 χώρες»
Ç ÅðéêåöáëÞò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ÌáñéÝôôá ÃéáííÜêïõ ìéëÜåé óôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá ôç óõìöùíßá ôùí ôñéþí èåóìéêþí ïñãÜíùí Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, Óõìâïõëßïõ êáé ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, åðß ôïõ Êáíïíéóìïý ãéá ôï «Êáèåóôþò êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ôùí åõñùðáúêþí ðïëéôéêþí éäñõìÜôùí" ôçí ÔåôÜñôç 26 Ìáñôßïõ 2014. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

«Δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται το βάρος του προσφυγικού μόνο 8 χώρες»

Τη δυσφορία της για το γεγονός ότι από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην πραγματικότητα μόνον οι 8 στο ζήτημα της αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος, εκφράζει η πρώην ευρωβουλευτής και υπουργός, Μαριέττα Γιαννάκου, μιλώντας στο “Πρακτορείο 104,9 FM”.

“Δεν είναι δυνατόν αυτό το βάρος να έχει περιέλθει μόνο σε 8 χώρες” είπε η κ. Γιαννάκου και ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών όπως η Ισπανία, που -όπως υπογράμμισε- δεν έχει δεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα και η Πολωνία μόλις 300.

“Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι. Διότι αν δεν συμμετάσχουν διά των κρατικών τους πολιτικών -διότι μπορεί να το θέλει ο κ. Γιουνκέρ, ο κ. Αβραμόπουλος όλοι να προσπαθούν, αλλά αν η Ουγγαρία βάζει φράκτες καταλαβαίνετε πολύ καλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά” τόνισε και πρόσθεσε ότι μόνο αν όλες οι χώρες της Ευρώπης αναλάβουν συγκεκριμένο ποσοστό ευθύνης θα εκλείψει ο κίνδυνος να αναδυθούν δυνάμεις αντίδρασης και ακροδεξιά καθεστώτα.

Είπε ακόμα ότι η Ελλάδα, που είναι χώρα εισόδου και αντιμετωπίζει και τα προβλήματα από την οικονομική κρίση, δίκαια έχει δικαίωμα να διερωτηθεί γιατί δεν συμμετέχουν και οι υπόλοιποι στη διαχείριση του προβλήματος, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να γκρεμιστεί ο φράκτης του Έβρου και ταυτόχρονα κατασκευαστούν άλλοι φράκτες από χώρες της Ευρώπης.

Αναφερόμενη γενικότερα στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα η κ. Γιαννάκου είπε ότι η Ευρώπη λόγω της ειρήνης, της ευημερίας και του κοινωνικού μοντέλου ανάπτυξης, τα τελευταία 60 χρόνια, είναι ελκυστική για όσους εγκαταλείπουν τις χώρες τους και διερωτήθηκε, αν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν “να λύσουν τα προβλήματα όλου του κόσμου”.

“Στην πραγματικότητα όμως τίθεται σήμερα το ερώτημα: γιατί δεν απευθύνεται κανείς σε άλλους; στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στις ΗΠΑ να θέσει το ζήτημα αυτό” διερωτήθηκε η πρώην ευρωβουλευτής.

Στο μεταξύ, αναφερόμενη στο θέμα της εκλογής ηγεσίας στη ΝΔ είπε ότι από το 2010 κιόλας διαφώνησε με τη διαδικασία ψηφοφορίας από τη βάση και τόνισε ότι η παράταξη οδηγείται σε αλλαγή ηγεσίας χωρίς να γίνει ουσιαστικός διάλογος. “Χωρίς να γίνει ουσιαστικός διάλογος όχι απλά για τα αίτια της ήττας, αλλά για τις αμφισβητήσεις που εγείρονται για το τι είναι η ΝΔ που δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες αμφισβητήσεις σύμφωνα με την ιδρυτική της διακήρυξη” είπε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι “τα τελευταία χρόνια η εσωτερική δημοκρατία στη ΝΔ ήταν ανύπαρκτη” και υπογράμμισε ότι χωρίς να κάνει κανέναν υπαινιγμό για τα πρόσωπα ο τόπος χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό – δημοκρατικό κόμμα.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics