Read the news in 14 different languages


Home » Κατατίθενται στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2016 και το μεσοπρόθεσμο έως το 2018 » ÅÊËÏÃÇ ÐÏÑÅÄÑÅÉÏÕ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)
ÅêëïãÞ Ðñïåäñåßïõ ôçò ÂïõëÞò, ÐáñáóêåõÞ 18 ÌáÀïõ 2012. (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

ÅÊËÏÃÇ ÐÏÑÅÄÑÅÉÏÕ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ (EUROKINISSI / ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 
Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics