Read the news in 14 different languages


Home » ΕΛΛΑΔΑ » Κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια μαθητών σε πολλές πόλεις της χώρας
ÖïéôçôÝò, ìáèçôÝò êáé åêðáéäåõôéêïß ðñáãìáôïðïßçóáí óõãêÝíôñùóç óôá Ðñïðýëáéá êáé ðïñåßá ðñïò ôç ÂïõëÞ óõììåôÝ÷ïíôáò óå Ðáíåêðáéäåõôéêü óõëëáëçôÞñéï , ÐáñáóêåõÞ 23 Éáíïõáñßïõ 2009.

Κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια μαθητών σε πολλές πόλεις της χώρας

Μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Ανάμεσα σε μία σειρά αιτημάτων, είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης για τα σχολεία και η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς.

Στην Αθήνα, συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στα Προπύλαια, ενώ θα προηγηθεί στις 10.00 στον ίδιο χώρο, συναυλία.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00 και καλεί σε συμμετοχή των καθηγητών στη μαθητική διαμαρτυρία.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κάλεσε τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να στηρίξουν την κινητοποίηση.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics