Read the news in 14 different languages


Home » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » «Μόνη λύση η παραίτηση Σαββαΐδου»
Ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ÐÜíïò ÓêïõñëÝôçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Óõìâïõëßïõ Áðáó÷üëçóçò, ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò, Õãåßáò êáé Êáôáíáëùôþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôçí ÄåõôÝñá 9 Ìáñôßïõ 2015, óôéò ÂñõîÝëëåò. (EUROKINISSI/Å.Å.)

«Μόνη λύση η παραίτηση Σαββαΐδου»

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητα για την αύξηση εσόδων, εξελίξεις προμηνύονται στην αρμόδια Γενική Γραμματεία, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της Κατερίνας Σαββαΐδου.

«Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την κ. Σαββαΐδου η μόνη λύση είναι αυτή της παραίτησης» διαμήνυσε μέσω του Μega ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με την ίδια και της ετέθη το ερώτημα.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics