Read the news in 14 different languages


Home » ΕΛΛΑΔΑ » Σε διαβούλευση από την Πέμπτη το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò Áí'áðôõîçò ÅõÜããåëïõ Áðïóôüëïõ ãéá ôá âïóêïôüðéá ôçí ðÝìðôç 28 ÌáÀïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σε διαβούλευση από την Πέμπτη το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Το ξεκαθάρισμα του τοπίου που επικρατεί σήμερα στον συνεταιριστικό χώρο και ταυτόχρονα τη δημιουργία μιας σοβαρής βάσης εκκίνησης για τη σύσταση και λειτουργία υγιών συλλογικών επιχειρηματικών μονάδων, επιδιώκει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό νομοσχέδιο που τίθεται από αύριο και για ένα μήνα σε διαβούλευση.

Όπως δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, η λειτουργία υγιών και δυνατών συνεταιρισμών είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη χώρα μας και προς τούτο με το εν λόγω νομοσχέδιο, ο στόχος είναι αφενός να εξαλειφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συντελέσει στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος και αφετέρου με τη δημιουργία υγιών συνεταιρισμών να εξασφαλίσουν οι αγρότες χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερες τιμές.

«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι από τους 6.500 καταγεγραμμένους συνεταιρισμούς μόνον 1.042 λειτουργούν και οι υπόλοιποι στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτοι. Παράλληλα, καταγράφεται υψηλός βαθμός υπερχρέωσης, καθώς, από τους 1.042, μόνον οι 18 έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιείται ο έλεγχος της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών και, μεταξύ άλλων, δημιουργείται στα όργανα της διοίκησης, ο θεσμός του Εποπτικού συμβουλίου με σκοπό να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα χορηγούνται μόνον έξοδα κίνησης, διαμονής εκτός έδρας και έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ και καταργούνται οι αμοιβές των μελών τους.

Επίσης, απαγορεύεται η κατάληψη δημόσιας αιρετής θέσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, πριν παρέλθουν 3 χρόνια από την εκλογή τους σε θέση μέλους του και θεσπίζονται νέα δικαιώματα των μελών, όπως της συμμετοχής στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ και το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων για όλα τα θέματα λειτουργίας του συνεταιρισμού.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Περιφερειακών Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε κλαδικό επίπεδο, μέλη των οποίων είναι οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και η δυνατότητα συγκρότησης ιδεολογικής συνεταιριστικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, με μέλη τοπικούς ή περιφερειακούς συνεταιρισμούς.

Για να αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως η οργάνωση που εκπροσωπεί τους συνεταιρισμένους αγρότες οφείλει να έχει ως μέλη της τουλάχιστον το 50% των οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο. Τέλος καταργείται η χρηματοδότηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων.

Με το σχέδιο νόμου δημιουργείται το νομικό πλαίσιο για τη προστασία της τιμής των αγροτικών προϊόντων, μέσω των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων, που είναι ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας και αφορούν στη μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για λογαριασμό των μελών τους.

Παράλληλα, προβλέπεται και η δημιουργία φορέα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων» (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ), με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας αγροτικής περιουσίας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ μπορεί να καταγράφει, να διαχειρίζεται και να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος των νέων αγροτών και των οργανώσεων τους.

Στείλε μας μήνυμα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

Close
Υποστηρίξτε το Itimes
Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε πρώτοι για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και το Κόσμο

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

test

Web Analytics